Record details

Subject category
    floods
Monograph
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně v českých zemích
    Velká kniha o klimatu zemí Koruny české
Article
    Co odhalila srpnová povodeň 2002
    Čeká nás doba povodňová?
    Člověk v ohrožení
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
    Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Examples of extreme cross-border floods in the Elbe River basin in the 18th and 19th centuries and the lessons learnt .
    Extrémní hydrologické jevy v krajině
    Floods and other natural hazards in regional and investment planning of small towns
    Geografické informační systémy pomáhají předvídat záplavy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Katastrofální deště ve 14. století v Německu
    Landscape, Settlement and Floods in the Hanušovice/Jindřichov Model Region (Northern Moravia)
    Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
    Lidé zapomněli, proč má dům podezdívku [Rozhovor ]
    Městské informační systémy a povodně
    Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru
    Naučme se žít s rizikem povodní
    Nezlobte bohy [Rozhovor]
    OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě
    Osídlení a povodňové riziko
    Paradoxy přírodních katastrof (s příklady z České republiky)
    Plovoucí ostrovy vltavské
    Podzemní drenážní kanál v Křešicích u Litoměřic
    Povodně a klimatické změny
    Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
    Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Precipitation extremes and disastrous floods in Central Europe in July 1897
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14.stol
    Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river
    S vodou musíme znovu navázat vztah [Rozhovor]
    Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic
    Středoevropský monzun : mocný cizinec, který přichází zdaleka
    Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897
    Ta povodeň neměla nastat
    Václav Cílek: Přijdou větší povodně, vypusťme jednu přehradu. [Rozhovor]
    Velká povodeň se určitě brzy vrátí. Proč čekal záplavy v Čechách a jak ještě mohou vypadat, píše pro MF DNES geolog Václav Cílek
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
    Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Vítejte v Extrémově
    Vltava - paralelní svět
    Vltava
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
    Změny hydrologického režimu v západní Evropě