Record details

Subject category
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
Article
    Baryt a barytová ložiska
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Galenit a anglesit z kladenských hořících hald
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    New mineralogical data for rostite from Libušín, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Strontnatý baryt v mandlích 'melafyrů' na Broumovsku
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem