Record details

Subject category
    fyzikální, chemické a technologické vlastnosti uhelných kaustobiolitů
Article
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia
    Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    The role of logging in the exploration for brown coal deposits in North Bohemian Basins
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Use of rock-eval pyrolysis for determination of the coalification degree and technological type of coal ; Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin