Record details

Subject category
    geoarchaeology
Monograph
    Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
    Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
    Soil micromorphology in general and archaeological context
    Zhodnocení vzorků z římské pece, Tuněchody : závěrečná zpráva
Article
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví
    Egyptské malty - materiály a používané technologie
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    The Geoarchaeological and Micromorphological Reconstruction of Medieval Food Store Room Floor Layers, the case study from Tisnov, Czech Republic
    Geoarcheologie a její potenciál
    Klima a rozpad civilizací
    KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce
    Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
    Písečným mořem : p(r)ožitek slova
    Propojený pravěký svět
    Prospects of geoarchaeological interpretations of medieval dwelling-houses and farm-out buildings, case study from the archaeological research in Brno, Czech Republic
    Radiokarbon a biblický exodus
    The role of abiotic factors in ecological strategies of Gravettian hunter-gatherers within Moravia, Czech Republic
    Tjeerd Van Andel's Stage Three challenge
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Západní poušť: pouštní procesy, krajina a klima