Record details

Subject category
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
Article
    Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu
    Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
    Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami
    Biotity iz raznovozrastnych magmatičeskich porod kavkazkoj podvižnoj oblasti
    Boron and the organic carbon-to-reduced sulphur ration in the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian), Bohemia
    The chemical and fabric development of granulite at the contact with peridotite SW of Biskoupky, Moldanubian area
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Distribution of uranium and thorium in the biogenic sedimentary rocks of the Western Bohemian Proterozoic and Palaeozoic
    The distribution of uranium and thorium in the shales of the Barrandian Area (Central Southwestern Bohemia)
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geochemistry of Variscan blastomylonites of the Vidly pod Pradědem locality, the Hrubý Jeseník Mts.: paleotectonic implications
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Molybdenite-Magnetite Bearing Greisens Associated with Peraluminous Leucogranites, Nebelstein, Bohemian Massif (Austria)
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    Radioactivity and Geochemistry of the Calc-Alkaline Neovolcanites of the West Carpathians
    Rare earths elements in the rocks of the Cínovec granite cupola (Czechoslovakia)
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
    Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Strontium isotope model of formation of Blatná granodiorite
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)