Record details

Subject category
    geofyzikální stanice
Article
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Broadband observations of PS conversions from the Upper Mantle in Eurasia
    Changes in the geomagnetic field on the territory of West Bohemia in relation to tectonic features
    Changes in the geomagnetic field on the territory of Western Bohemia
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
    The impact of seismic events on thermal springs
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Investigation of lateral and vertical variations of the electrical conductivity by magnetotelluric sounding in Western Bohemia near the KTB drilling site
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Local seismic observations at stations Nový Kostel and Skalná, and their interpretation: period 1986-93
    Local seismicity and upper crust structure in the West Bohemian seismic swarm region
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Model of the Deep Lithosphere Structure
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Seismic observations in the west Bohemian earthquake swatm region and their interpretation
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismotektonická analýza
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Zemětřesení v Northridge
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.