Record details

Subject category
    geologie historická
Article
    Evolutionary trends of gold and tin deposits
    Hromadná vymírání bořící a tvořící
    O závislosti rozvoje života na geotektonických etapách