Record details

Subject category
    geologie ložisek živic a zemních plynů
Article
    5. európske sympózium o zvyšování vyťažiteľnosti ropy
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Írán - země o které se mluví
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    Kompenzovaná hustotní karotáž
    Komplexná karotážna interpretácia náleziska Senné
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Nekotoryje svedenija, polučennyje iz analiza effektivnosti zondov karotaža po metodu soprotivlenija
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Ropa a zemní plyn v Africe
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Venezuela - Jemen - Angola: některé z naftových velmocí
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR