Record details

Subject category
    geology
Monograph
    Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geology Annual Report 2006
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
    Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin
    Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
    Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka
    Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
    Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce
    Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV. Organizace školní sbírky, náměty a geologické výlety, literatura a přírodovědná čítanka
    Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
    Praha
    Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Přírodopis : 100 námětů pro tvořivou výuku
    Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2
Article
    Akustická archeologie - nový směr výzkumu?
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Biotic recovery from mass extinction : IGCP project No. 335
    Chodec v krajině [Rozhovor ]
    Chuť bahna. [Rozhovor]
    Comparative evolution of Peritethyan rift basins : IGCP Project No. 369
    Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Český kras a jeho skalní podklad
    Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic)
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dust Storm Events in Iceland: Physical Properties of Icelandic Dust
    Earthquake hazard assessment for the Czech Republic and adjacent area
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    Excursions part 2: Czech Republic
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Field trip 1: Ultramafic volcanic rocks in the Osečná - Upper Ploučnice river region in North Bohemia
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geodiverzita
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog Charles Darwin
    Geologická charakteristika Milešovky
    Geologická stavba
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický podklad a živočichové
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologický vývoj
    Geologie
    Geologie
    Geologie Skryjí a okolí
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district
    Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV
    Geomorfologie
    Geomorfologie
    Geomorfologie
    Hluboká horká biosféra
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit, Zambia
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Impaktová struktura Alamo v USA
    Interakce atmosféry s dalšími částmi zemského systému a okolním vesmírem
    Jizerské hory Mountains - geology and morphology
    Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů
    Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti
    Klimatische Entwicklung in der Vorgeschichte Evidenz aus Höhlen und Abris
    Krajina - obraz geologických procesů
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Kryogenní modelace rokytenských slepenců v Přírodní rezervaci Břenčák východně Veverské Bítýšky
    Led jako hornina
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
    Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 - umisťování (1)
    Lomy pro motýly a horolezce
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    M. HOLEČEK, J. RUBÍN, M. STŘÍDA, A. GÖTZ: The Czech Republic in Brief
    Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
    Modern long-range atmospheric dust transport over the Czech Republic - the case of North African dust load in spring 2014
    Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Narrative description and paleodata for the Czech Republic
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geology
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland)
    Očima geologa
    Orbitální chaos v New Jersey
    Osídlení českých zemí
    Ostrá hranice stínu
    An overview of fossil wood record of the Krkonoše-piedmont and the intra Sudetic basins with respect to its stratigraphical position
    Permian Silicified Wood in Oman
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie
    Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3
    Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7
    Prasinophyte bloom and intense micritization as evidences for enhanced nutriet load during Basal Choteč Event - a preliminary report
    Pražská podzemní tajemství : mýty, fakta a vliv na životní prostředí
    Preface
    Preface
    Proces probíhající od nejstarších období po dnešek
    Příroda čtvrtohor
    Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy : věda pro příští desetiletí
    Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Reliéf a geologické poměry
    S Václavem Cílkem o věcech pod i nad zemních [Rozhovor]
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study
    Spatial data in mining and geology
    Special issue on new phenomena in ground motion, earthquake hazard and risk evaluation - Preface
    Spojené a rozpojené nádoby. (Esej o Boženě Němcové, prostorech vzdělanosti a přírodních vědách)
    Stanisław Staszic: An Early Surveyor of the Geology of Central and Eastern Europe
    STEPHEN JAY GOULD: Time's Arrow, Time's Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time
    Střední Brdy
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Tajemství přírody
    Tajmyr v mladších čtvrtohorách : geologická a klimatická historie
    Ultramafic pre-rift volcanism of the Osečná Complex, northern Bohemia
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny
    Vltava
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Žijeme v období obecné změny. [ Rozhovor]
    Život na dně výsypky
    Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost [Recenze ]