Record details

Subject category
    geopolymers
Monograph
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
Article
    Bonding agent on geopolymer basis
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
    Hydrothermal stability of geopolymers
    Hydrothermal stability of geopolymers
    Pozzolanic properties of fluidized bed ashes
    Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Syntéza a vlastnosti geopolymerů
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů