Record details

Subject category
    geotermální energie, energetické zdroje
Article
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)