Record details

Subject category
    gold
Article
    Anion Exchange of Gold Chloro Complexes on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite for Determination of Gold in Pharmaceuticals
    Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika