Record details

Subject category
    granite
Monograph
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
Article
    800 years of mining activity and 450 years of geological research in the Krušné Hory/Erzgebirge Mountains, Central Europe
    Amfiboly třebíčského plutonu
    Chemical composition of quartz: insights into the Variscan Altenberg-Teplice caldera evolution (Krušné hory/Erzgebirge Mts, Czech Republic/Germany)
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    A Comment on "Two distinctive granite suites in SW Bohemian Massif and their record of emplacement: Constraints from geochemistry and Zircon 207Pb/206Pb geochronology" by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Crack creation kinetics characterization by electro-magnetic and acoustic emission
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum)
    Dvojslídné granity lipenského masivu
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu
    Dvojslídné granity Šumavy
    Evolution of the Czech part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian Batholit
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    Geotectonic position of topaz-bearing granites of the Saxothuringian zone
    Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    Origin of granitoids of the Moldanubian batholith (Bohemian Massif)
    Origin of two-mica granites of the Moldanubian batholith
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Radionuclide diffusion into undisturbed and altered crystalline rocks
    The Saxo-Danubian Granite Belt: A large scale magmatic structure revealing Late Variscan mantle tectonics below the south-western Bohemian Massif
    The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    Structure, emplacement, and tectonic setting of Late Devonian granitoid plutons in the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady