Record details

Subject category
    gravity measurements
Monograph
    Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina
Article
    Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice