Record details

Subject category
    halovce
Article
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
    Magnetyt w aluwiach Grzbietu Lasockiego (Sudety Zachodnie)
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě