Record details

Subject category
    hlubinné horniny s křemenem
Article
    Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky
    Formation of skarns and other calc-silicate rocks from the Sudetes
    Garnets from granitoids of the Spišsko-gemerské rudohoria Mts.
    Genezis zonaľnych granatov iz rimavickich (sineckich) granitov v kogutskoj zone veporid, Zapadnyje Karpaty
    Granitization problem - once again
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    K-feldspars of the granitoid rocks from the Strážovské vrchy crystalline complex
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Krkonošské sopky
    Mafic enclaves in granitoid rocks of the Tríbeč Mts., Western Carpathians: geochemistry and petrology
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Molybdenite-Magnetite Bearing Greisens Associated with Peraluminous Leucogranites, Nebelstein, Bohemian Massif (Austria)
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Petrophysical types of Gemeric Granites (West Carpathians, Czechoslovakia)
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Přírodní park žulových balvanů
    Quartz crystals from the environs of Thon Vinh Truong (Vietnam)
    Rare earths elements in the rocks of the Cínovec granite cupola (Czechoslovakia)
    Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum
    Spherical accessories ("spherules") in gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)
    Strontium isotope model of formation of Blatná granodiorite
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
    Zircons of gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)