Record details

Subject category
    horninové prostředí
Article
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Výzkum radonového rizika v České republice