Record details

Subject category
    hydraulic properties
Article
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion