Record details

Subject category
    ichnofabric
Monograph
    Krátký kurz studia fosilních stop
    Paleoichnologija. Vvedenie v izučenije iskopaemych sledov žiznědějatělnosti
Article
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Ichnofabric and ichnofossils of the Cambrian-Ordovician sequences of the Igarka-Noril'sk structural-facies zone, Siberian platform, Russia
    Ichnofabric in terrestrial volcanic context Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic)
    Ichnofabric of the Holocene and modern floodplain deposits, Czech Republic
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
    A Present-day State of Ichnological Research of the Late Palaeozoic Coal-Bearing Basins of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Substrate of Bivalve Borers as Recorded on Phosphatic Fills of Gastrochaenolites, palaeoenvironmental context (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti. (Ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Vrtavá činnost živočichů v pískovcích