Record details

Subject category
    ilmenite
Article
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu