Record details

Subject category
    induced stress
Article
    Intense rockburst impacts in deep underground constructions and their prevention
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků