Record details

Subject category
    ironstones
Monograph
    Železivce
Article
    Occurrences of Fe-mineralization in sandstones of the Bohemian Switzerland national Park (Czech Republic)
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu