Record details

Subject category
    isoseismal maps
Monograph
    Atlas of Isoseismal Maps of Selected Greek Earthquakes (1956-2003)
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
Article
    First macroseismic map with geological background (composed by L. H. Jeitteles)
    Isoseimal maps drawing by the kriging method
    Isoseismal maps drawing by the kriging method