Record details

Subject category
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
Article
    38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko
    Bituminous shales of Krkonoše piedmont basin
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Causes of changes in index parameters of clay substances in coal basins of the Czech Massif
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Palaeointensity of the Geomagnetic Field during Upper Cainozoic Derived from Palaeo-Slags and Porcellanites in North Bohemia
    Petromagnetická charakteristika a laboratorní karbonifikace hornin obsahujících fosilní mikroorganickou hmotu
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245