Record details

Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
Article
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Metamorphic Evolution. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Naftová konference v Luhačovicích
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleotectonic reconstruction of notrh-west part of Western Outer Carpathians
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic)
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Zonality of the Devonian carbonate sediments in Moravia (ČSFR)