Record details

Subject category
    klasifikace
Article
    Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí
    Geomorfologické či orografické členění reliéfu?
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)