Record details

Subject category
    krajinná ekologie
Article
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím