Record details

Subject category
    kras povrchový a podpovrchový
Article
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Chránené územie Dreveník na východnom Slovensku
    Císařská jeskyně
    Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou
    Expedice Pierre-St-Martin 1985
    Expedice Troms '88
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou
    Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
    Jeskyně hříběcí v Krkonoších
    Jeskyně Marie v Českém krasu
    Jeskyně u Lysic
    K otázce interakcí mezi krasem a strukturou
    Kras v Nepálu
    Kras v okolí Skutniku v Julských Alpách
    Krasové jevy a tvary masívů Marseilleveyre a Puget ve Francii
    Krasové jevy Kameňanského krasu
    Krasové jevy ve v. Turecku
    Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Některé krasové lokality v Pakistánu
    Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách
    Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Slope deposition in karst environments of Central Europe
    Speleologický výskum krasu doliny Mošnice
    Sudslavická jeskyně
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Změněná jeskyně Kostelík