Record details

Subject category
    land use change
Article
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů