Record details

Subject category
    land use
Article
    Agriculture and Nature Conservation in the Moravian Karst (Czech Republic)
    Changes in landscape disturbed by uranium ore mining and processing
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Kategorizace obytných ploch Ostravska
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)