Record details

Subject category
    landslide
Monograph
    1st European Conference on Landslides. North-West Bohemian Field Trip. Field Trip Guide
    3-D Monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians (Field trip guidebook)
Article
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Structural setting of the Čertovka landslide (Ústí nad Labem, Czech Republic): morphostructural analysis and electrical resistivity tomography
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003