Record details

Subject category
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
Article
    2. mezinárodní konference o uhlí
    Application of geophysics in prospection for coal and in exploration of coal deposits in Bohemia and Moravia
    Beitrag der Geophysik zur Vorbereitung und Forderung der Kohlenvorräte im Sokolov-Becken
    Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
    Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia
    Calculation of reserves in a lignite deposit by kriging and its comparison with classical calculation methods
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Coal seams and formations of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 2
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Člověk a geologické síly Země
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    The Handlová coal deposits seams: Tectonic development and qualitative properties
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    Lignite investigation in the Slovakian part of the Vienna Basin
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    On the results and further aims of coal and lignite investigation in Slovakia
    Podzemní zplyňování uhelných pilířů
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Results of palaeomagnetic studies of the Tertiary in the Most area of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    The role of logging in the exploration for brown coal deposits in North Bohemian Basins
    Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Slezská Haná
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Specific development of the northern part of Prunéřov offset, Chomutov part of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    To the paleogeography of the North Bohemian Basin
    Typizační směrnice "Odvodňování podloží výsypky"
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí