Record details

Subject category
    ložiska fosilních paliv, živic a zemních plynů obecně
Article
    Írán - země o které se mluví
    Modelování hornických situací v Prologu - část 1
    Modelování hornických situací v Prologu - část 2
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Některé pohledy na rozvoj palivoenergetického komplexu
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve