Record details

Subject category
    loess
Monograph
    Micromorphology of loess section from Tvarožná near Brno (Czech Republic) : final report
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
Article
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    The loess deposits of the Bohemian Massif: silt provenance, palaeometeorology and loessification processes
    The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle
    Mineral magnetic study of loess/paleosol sequence in Mokrá at Brno (Czech Republic)
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Relationship of magnetic susceptibility with sedimenthological and micromorphological features and geochemical proxy parameters; case study from last Glacial loess deposits in southern Moravia
    Reliability of geomagnetic secular variations recorded in a loess section at Lingtai, north-central China
    Sprašová rokle u Zeměch
    Živé organizmy v pleistocenní spraši