Record details

Subject category
    magnetické vlastnosti hornin
Article
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Palaeointensity of the Geomagnetic Field during Upper Cainozoic Derived from Palaeo-Slags and Porcellanites in North Bohemia
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petromagnetická charakteristika a laboratorní karbonifikace hornin obsahujících fosilní mikroorganickou hmotu
    Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu