Record details

Subject category
    mathematical modelling
Monograph
    Documenta geonica 2005
    Global and regional scale modeling of dynamic processes in the Earth's mantle
    Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra
    SNA ´09 - Seminar on Numerical Analysis
Article
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Challenging applications of iterative solvers in geotechnics
    Computer-related aspects of mathematical modelling at the Institute of Geonics
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
    Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
    Iterative methods, preconditionning and numerical PDEs (IMET 2004). Preface
    Large-scale modelling of T-M phenomena from underground deposition of the spent nuclear fuel
    Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Mathematical Modelling: 25 years of the research at the Institute of Geonics AS CR
    Mathematical modelling of bituminous coal seams burning out
    Mathematical models of cable stayed bridges
    Náročné numerické výpočty na linuxovém klastru a porovnání s jinými platformami
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Nonlinear oscillations and instability in cable stayed bridges
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Parallel computations of thermo-elasticity benchmark problems: comparison of MPI and OpenMP based program codes
    Parallel High-Performance Computing in Geomechanics with Inner/Outer Iterative Procedures
    Sistemy koordinat i sistemy otsčota v geodeziji a teoriji figury Zemli
    Spolehlivost matematického modelování v geotechnice
    Study and Computer Modelling of Stress corrosion cracking during DET test
    T-M Modelling of Geological Deposition of the Spent Nuclear Fuel - Äspö prototype repository