Record details

Subject category
    mechanika hornin a zemin
Article
    Comparison of rock mass geotechnical properties of some coal bearing basins of the Czech Massif
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    On factors of safety and lateral curvature of a slope
    Řešení stability svahu Jánského vrchu