Record details

Subject category
    metody magnetometrického průzkumu
Article
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu