Record details

Subject category
    minerály supergenní
Article
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Supergenní minerály z Cínovce