Record details

Subject category
    mining induced seismicity
Article
    Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion
    Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events
    Computation of full waveform moment tensors in a very heterogeneous mining environment
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Evaluation of seismic loading of structures in undermined area
    Example of mining induced seismicity monitoring in surface structure in the Karviná area
    Example of modeling of the mining induced seismicity impact on the building using numerical system Plaxis
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Field Measurements of Surface Seismic Vibrations Provoked by Mining in the Karvina Region
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Response of the residental building structure on load technical seismicity due to mining activities
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
    Some parameters of rockbursts derived from underground seismological measurements
    Structural response by mining induced seismic events in the Karviná Area, Czech Republic
    A Study of Mining-induced Seismicity in Czech Coal Mines with long-wall coal exploitation
    Systematic measurement and preliminary evaluation of seismic vibrations provoked by mining induced seismicity in the Karviná area
    Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou