Record details

Subject category
    molluscs
Monograph
    Měkkýši Moravského krasu
Article
    Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko)
    Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins [Recenze]
    Deposition and Destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Dívčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů
    Epilitičtí plži
    Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung
    Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu
    Malakofauna
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Měkkýši
    Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy
    Měkkýši přírodní rezervace Dománovický les
    Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina
    Měkkýši v jeskynních sedimentech
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Mollusca Slovenska [Recenze]
    Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Na okraj červené knihy našich měkkýšů
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou = Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Tajemství přírody
    Vetřelci o jedné noze : expanze plžů
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina communata)