Record details

Subject category
    nature protection
Monograph
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Haldy - Arizona : pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně?
    Praha
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Přírodopis : 100 námětů pro tvořivou výuku
Article
    B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí
    Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
    Caves and nature protection: history and perspectives of mutual cooperation between Institute of Geology ASCR in Prague and Museum
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území - NP Podyjí
    Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Cunami a pytláci korálů
    Dívčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů
    Doslov k českému vydání : Tim Flannery, Bjorn Lomborg a česká realita
    Geodiverzita
    Geodiverzita. O neživé tváři naší krajiny
    Horizont, stožáry a kvalita života
    Industriální příroda - problémy, péče a ochrana
    Jen přehrady nás před suchem nezachrání
    JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B
    K padesátému výročí zákona o ochraně přírody
    Kokosy na sněhu. Zvláštní doba přináší zvláštní klima
    Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova
    Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině
    Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti
    Lékař čas
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
    Lid - příroda - politika
    Lom jako komunitní centrum
    Lomy pro motýly a horolezce
    Mezera mezi dvěma stromy : Jak souvisejí aleje, sny a vztah ke starým lidem
    Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny
    Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč
    Nejstarší rekultivace v Čechách
    "Nemocné" skály - jak se ošetřují?
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    O přirozené vegetaci Křivoklátska [Recenze]
    Obávám se toho, ...
    Ochrana přírody a krajiny
    Ochránci pouště : je úcta k životnímu prostředí přirozená, nebo jde o módní ideologii? Příklad beduínů z egyptské pouště ukazuje, že neplatí ani jedno, ani druhé
    Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Podzemí
    Poutě Šumavou
    Přetvořená krajina
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Přírodovědci na cílové ploše
    Reclamation and Revitalization of Limestone Quarries - History and Principles
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    Revoluce povrchu: úspěšný jako asfalt
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody [Recenze]
    S vodou musíme znovu navázat vztah [Rozhovor]
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    "Skalníci" aneb Péče o skály na území Národního parku České Švýcarsko
    Sluší ti to jako dálnice Českému středohoří, miláčku. Esej o starých cestách, chůzi obnovující paměť a také o tom, jak obyvatelé Košic přijali zprávu o dobytí Tróje
    Stability Complex Deterioration of a Rock Arch - Case History of the Pravčická brána
    Tajemství přírody
    V údolí Jizery
    Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů
    Vltava
    Vykácej alej a budou se ti zdát jiné sny
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska
    Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost [Recenze ]