Record details

Subject category
    numerical simulation
Monograph
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
Article
    A comparative Pc1 case study applying two modes of ionospheric Alfvén resonator modeling
    Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using HYDRUS-1D
    Numerical simulation of transmission of acoustic waves in high-pressure system
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
    Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem
    Výpočet vlastní frekvence vysokotlakého systému