Record details

Subject category
    oblast brázd
Article
    Geology and stratigraphy of permo-carboniferous continental basins of the Bohemian Massif in view of the latest research and analysis of stratigraphical methods used
    Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
    Morfostrukturní pozice lokalit miocenních sedimentů v Bobravské vrchovině
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district