Record details

Subject category
    oblast moravskoslezská
Article
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Brunovistulikum ve variském vývoji
    Charakteristika bazaltového kameniva pro sypanou hráz Slezská Harta
    Císařská jeskyně
    A Comparison of Postsedimentary Processes Occurring in Paleozoic Reef Limestones in the Elbingerode Complex (GDR), Moravicum (ČSSR) and Ural Foredeep (USSR)
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Fauna from the limestones at the Frasnian (Famennian boundary at Mokrá (Devonian, Moravia, Czechoslovakia)
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Geochemistry of Variscan blastomylonites of the Vidly pod Pradědem locality, the Hrubý Jeseník Mts.: paleotectonic implications
    Geofyzikální zhodnocení grafitonosných zón velkovrbenské klenby
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Indications of Early Carboniferous events in Palaeozoic sequences of Moravia, Czechoslovakia
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
    Jeskyně u Lysic
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    K současným formám sběratelství minerálů
    Koráli v produktivních horninách v Horním Benešově
    Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě
    Lokalita Dämmbaude
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Mělké dolování zlata na řece Opavě
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Moravské vodopády
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Natrolit v krystaliniku severozápadní Evropy
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Nové geologické výzkumy ve svojanovské mylonitové zóně
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Potštátské skalní město
    Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Quantitative gravimetric interpretation of the structure of the NE part of the Dyje Dome (Moravicum)
    Slezská Haná
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Variscan shearing kinematics in the Bohemian Massif: Moldanubian and Moravo-Silesian junction
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně?
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku