Record details

Subject category
    oblast moravskoslezského svrchního karbonu
Article
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    Coal reserves in new fields of the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    The origin of the top surface of carboniferous in the Upper Silesian Coal Basin
    Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Problems of structural development of the Upper Silesian Coal Basin in its Czechoslovak Part
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách