Record details

Subject category
    oblast tepelsko-barrandienská
Article
    Acritarch assemblage in the Onymagnostus hybridus Zone (Jince Formation, Middle Cambrian, Czechoslovakia)
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Branched tabulate corals from the Koněprusy reef (Pragian, Lower Devonian, Barrandian)
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Climatic changes and development of benthic communities through the Mediterranean Ordovician
    The distribution of uranium and thorium in the shales of the Barrandian Area (Central Southwestern Bohemia)
    Early Devonian palynomorphs from the Dvorce-Prokop Limestone (Barrandian region, Czechoslovakia)
    Gemnacrinus perplexus n. gen., n. sp. (Crinoidea, ?Camerata or ?Inadunata) from Lower Devonian of Bohemia
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Graphite in Shales and Schists of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    The hyoliths of the Králův Dvůr Formation (Bohemian Ordovician)
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Isospira lepida Perner, 1903 - silurský zástupce rodu Platyceras Conrad, 1840 (Mollusca)
    Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou
    Kolihapeltis from tne Bohemian Devonian (Styginidae, Trilobita)
    Králodvor/Kosov boundary and the late Ordovician environmental changes in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Krasovění barrandienských křemenců
    Late Ordovician graptolites from the upper part of Králův Dvůr Formation of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Leiagnostus ariel sp. nov. (Trilobita) from the Klabava Formation (Ordovician, Barrandian)
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    New acritarchs and miospores from the Late Ordovician of Hlasná Třebaň, Czechoslovakia
    New Silurian and Devonian crinoid taxa from Bohemia
    A new species of Miospira (Clisospiridae, Gastropoda) from the ordovician of Bohemia
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Planiscutellum and Avascutellum from the Bohemian Silurian (Trilobita, Styginidae)
    Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    Refinement of the crystal structure of kaersutite (Vlčí Hora, Bohemia) from neutron diffraction
    A remarkable Pragian trilobite assemblage from the Barrandian
    Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Separation and study of heavy minerals from shales of the Barrandian
    Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež
    The stratigraphically latest trilobite of the Barrandian area
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian)
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    A Study of Reflectance of Dispersed Organic Matter in Selected Samples of Clay Shales from Barrandian Region
    Tentaculitids from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Trace fossils from the Upper Ordovician pelitic sediments of Bohemia
    Trimerellid brachiopods in the Silurian (Wenlock/Ludlow) in the Prague Basin (Central Bohemia)
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Worm-like fossils (Palaeoscolecida; ?Chaetognatha) from the Lower Ordovician of Bohemia
    Xanionurus eva sp. n. a Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) ze spodního devonu Barrandienu
    Změněná jeskyně Kostelík