Record details

Subject category
    odpady rizikové
Article
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí