Record details

Subject category
    organická geochemie
Article
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
    Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians)
    Graphite as a source of information concerning the genesis of some deposits in the Spiš Gemer Ore Mts.
    Graphite in Shales and Schists of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Lithium
    Organic matter associated with uranium mineralization in the Permian of the Choč nappe (The West Carpathians Mts.)
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    The Role of Organic Matter Rich Formations in the Metallogeny of the Bohemian Massif: an Overview
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    A Study of Reflectance of Dispersed Organic Matter in Selected Samples of Clay Shales from Barrandian Region