Record details

Subject category
    orthogneiss
Article
    The Carboniferous to Jurassic evolution of the pre-Alpine basement of Crete: Constraints from U-Pb and U-(Th)-Pb dating of orthogneiss, fission-track dating of zircon, structural and petrological data
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Evidence for high-temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi